GRAFISK DESIGN

Her kan du finne flere av mine grafiske design opp igjennom årene!

GRAFISK DESIGN FOR GET FOCUSED 2022

GF-22-"Dekktema"-forside
GF-22-kvadratisk

GRAFISK DESIGN FOR GET FOCUSED 2021

GF-2021-Tema-Rektangulært
GF-2021-Promopost-Rektangel-kopi
GIVEAWAY
GF-21-OCS